PRZEPISY O PRZEWOZACH NIENORMATYWNYCH WESZŁY W ŻYCIE

Od 19 października obowiązują nowe zasady karania za przeładowane albo zbyt duże samochody. Można się ustrzec przed karą, wykupując odpowiednie zezwolenie.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania przepisów o czasie jazdy

Niektóre przepisy rozporządzeń unijnych nr 561 i 3821 budzą mnóstwo wątpliwości. Należy do nich m.in. art. 12 rozporządzenia nr 561 o stosowaniu wyjątkowego odstępstwa od przepisów o czasie jazdy i regulacje dotyczące wystawiania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Często przewoźnicy zastanawiają się, jak powinni stosować takie niejednoznaczne przepisy albo dlaczego kontrolujący ich inspektor zastosował taką, a nie inną interpretację. Odpowiedź na to pytanie jest właśnie w europejskich wytycznych.

Licencje transportowe – 4 największe problemy

Od 4 grudnia zeszłego roku przedłużanie licencji jest dużo trudniejsze niż wcześniej. Od tego dnia obowiązują przepisy rozporządzenia nr 1071. Są nie tylko bardzo surowe, ale też niejednoznaczne. Tymczasem w Polsce wciąż nie uchwalono przepisów krajowych, które doprecyzowałyby regulacje rozporządzenia. Dlatego przewoźnikom trudno sobie poradzić w tej sytuacji. W naszym tekście podpowiadamy, jak rozwiązać 4 największe problemy związane z licencjami transportowymi.

Gdy pracownik nie wykonuje poleceń pracodawcy…

Zdarza się, że pracodawca wydaje pracownikowi polecenie służbowe, a pracownik odmawia jego wykonania. W takiej sytuacji można zwolnić go dyscyplinarnie lub ukazać go naganą. Trzeba jednak liczyć z tym, że jeśli zastosuje się wobec pracownika karę niewspółmiernie wysoką do rodzaju polecenia, ma on podstawę, aby wystąpić przeciwko firmie do sądu. Są jednak sposoby, by tego uniknąć.

Zaświadczenie VAT-25 chroni przed roszczeniami skarbówki

Daje taką samą ochronę, jak interpretacja podatkowa. Organy podatkowe nie mogą więc zakwestionować dokonanych na jego podstawie rozliczeń. Tak stwierdził NSA w swoim wyroku.

Wyższe kary za przestępstwa skarbowe

W 2013 r. wzrosną kwoty grzywien oraz kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. A to dlatego, że wyznacza się je na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie podwyższono od 1 stycznia do 1.600 zł.

Droższe części zamienne i samochody

Części i wyposażenie produkowane przez producentów krajowych zdrożeją nawet o 20%. Takie skutki będą miały uchwalone przez Sejm przepisy o homologacji pojazdów i części zamiennych.

US musi mieć podstawy, żeby zakwestionować fakturę

Jeśli organ podatkowy kwestionuje fakturę, z której firma dokonała odliczenia VAT, musi udowodnić, że wiedziała o nierzetelności tego dokumentu. Tak orzekł NSA.

Trzeba mieć potwierdzenie otrzymania korekty faktury, żeby odliczyć VAT

Konieczność posiadania potwierdzenia otrzymania korekty faktury do odliczenia VAT jest zgodna z prawem UE. Tak orzekł NSA w swoim wyroku.