Od 1 kwietnia wchodzą w życie zmiany w VAT

Mamy przed sobą drugi etap zmian w VAT, przewidzianych w ustawie z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Będzie więcej płatnych odcinków dróg

Od 30 marca 2013 r. do systemu płatnych dróg viaTOLL dodane zostaną kolejne trasy.

W podatku od ciężarówki uwzględnia się naczepę

Podatek od ciągnika przystosowanego do użytkowania z naczepą nalicza się, biorąc pod uwagę masę całego zespołu pojazdów.

CZAS PRACY KIEROWCÓW – POLSKA PRZED TRYBUNAŁEM UE

Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za to, że nie wdrożyliśmy dyrektywy o czasie pracy kierowców pracujących na własny rachunek.

Zamiast świadectwa ATP wystarczy tabliczka

Oryginał lub kserokopia świadectwa ATP nie są potrzebne przy przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych.

Fotoradary mają być mniej uciążliwe

ITD nie będzie mogła używać fotoradarów umieszczonych w jadących samochodach. Zostanie też zobowiązana do wysyłania zdjęć właścicielom namierzonych aut.

Dostęp do prawa jazdy kategorii A i B będzie łatwiejszy

Egzaminy na te uprawnienia będą przeprowadzane w wielu miastach, w których dziś jest to niemożliwe.

Kontrole ITD muszą trwać krócej

Kontrole w siedzibach firm, prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego, ciągną się zbyt długo. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Nie było pouczenia - kara będzie uchylona

Jeśli w decyzji o karze ITD nie zamieściła pouczenia o przepisach wyłączających odpowiedzialność przewoźnika, decyzja ta zostanie uchylona.