ZMIANA PRZEZNACZENIA SAMOCHODU NIE ZAWSZE WYMAGA KOREKTY VAT

Przedsiębiorca, który kupił ciężarówkę w 2010 r. i odliczył VAT w całości, nie musi go korygować, jeśli w 2013 r. zdecydował się zmienić przeznaczenie auta.

WYPOSAŻENIE AUTOBUSU TO NIE JEGO WARUNKI TECHNICZNE

Za brak przewidzianych w przepisach części wyposażenia ITD może nałożyć karę w wysokości tylko 2.000 zł, a nie 5.000.

W pojazdach pomocy drogowej nie zawsze musi być tachograf

Kierowcy prowadzący tego rodzaju przewozy z reguły nie muszą przestrzegać czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

Tachograf jest obowiązkowy bez względu na długość trasy

Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że jeśli samochód jeździ na krótkich trasach, może być zwolniony z używania tachografu. To błąd.

Pożyczenie ciężarówki koledze do przewozu prywatnego

Zdarza się, że przewoźnik chce pożyczyć samochód należący do jego firmy komuś znajomemu. Musi wówczas spełnić określone warunki.

FIRMOM BĘDZIE ŁATWIEJ W URZĘDACH

Rząd planuje uprościć procedury administracyjne dla przedsiębiorstw. Urzędowe wnioski będzie można wysyłać elektronicznie, a oświadczenia mają zastąpić załączniki.

Dowożenie kierowcy do ciężarówki – jak zakwalifikować do czasu pracy

Często zdarza się, że kierowca, który ma rozpocząć prowadzenie pojazdu, jest dowożony, jako pasażer, do miejsca, gdzie czeka na niego ciężarówka. Problem w tym, jak zakwalifikować ten okres.

Czas jazdy kierowcy przy przewozie mleka

Kierowca wykonujący przewóz mleka z reguły nie podlega przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2006 bez względu na odległość, jaką ma do pokonania.

Brat jako kierowca przy przewozach na potrzeby własne

Zdarza się, że przedsiębiorcy, który dokonuje przewozów na potrzeby własne, pomaga w prowadzeniu firmy ktoś z rodziny. Wiąże się z tym jednak duże niebezpieczeństwo.