ZA BŁĘDNE WSKAZANIE KIEROWCY GROZI NAWET WIĘZIENIE

Zdjęcia zrobione przez fotoradar nie są już wysyłane do właścicieli pojazdów. Popełnienie wykroczenia mogą udowodnić dopiero w sądzie. Jeśli okaże się, że wskazali złą osobę na zdjęciu, zostaną srodze ukarani.

Zarządzający transportem nie tylko na umowie o pracę

Pytanie: Czy osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych, może być zatrudniona np. na umowę zlecenia?

Za tankowanie za granicą również uiszczasz opłatę środowiskową

Pytanie: Często przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe zajmują się przewozem towarów poza granicami kraju. Czy wówczas powinni wyliczyć opłatę środowiskową również za to paliwo, które zatankowali za granicą podczas trasy?

Właściciel firmy nie musi mieć okresowych badań lekarskich

Pytanie: Nierzadko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na transporcie międzynarodowym samochodami o DMC do 3,5 t. są równocześnie kierowcą jednego z tych samochodów. Czy powinni mieć aktualne badania okresowe lekarskie i badania stanowiskowe BHP?

Doradca ADR przy przewozie leków

Pytanie: Wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych przewozem leków samochodem o DMC powyżej 3,5 t. Czy powinni zatrudnić doradcę ADR?

Zmiany do ustawy o transporcie drogowym gotowe!

5 kwietnia Sejm przyjął poprawki senackie i uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne, tachograf i badania kierowców

Pytanie: Posiadam samochody dostawcze o DMC 3,5 . Poruszają się one czasami z przyczepami, przewożąc minikoparki. Prowadzący te pojazdy są zatrudnieni nie jako kierowcy, lecz monterzy lub operatorzy koparki. Czy w związku z tym muszę posiadać zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, czy prowadzący te pojazdy muszą posiadać świadectwa kwalifikacji oraz badania lekarskie jak kierowcy zawodowi i czy pojazdy te muszą być wyposażone w tachografy?

Zabezpieczenie finansowe 50 tys. euro

Pytanie: Czy aby zostać pośrednikiem w transporcie towarów pojazdami o DMC do 3,5 t potrzebne jest zabezpieczenie finansowe 50 tys euro?

Utrata dobrej reputacji będzie groziła za inne naruszenia niż dotychczas

Komisja Europejska opracowała nowy wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych, które – poza naruszeniami wymienionymi w załączniku nr IV rozporządzenia WE 1071/2009 – mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji.