ZUS uruchamia nowe telefoniczne biura obsługi

Jeszcze w tym roku ZUS chce otworzyć dwa kolejne biura call center i podwoić liczbę konsultantów, którzy udzielają informacji ubezpieczonym.

Zamiana licencji krajowej na międzynarodową – jak to zrobić

Pytanie: Mamy licencję na transport krajowy i chcielibyśmy rozszerzyć swoją działalność o transport międzynarodowy. W jaki sposób można uzyskać licencję na taki transport - czy muszę zdawać egzamin, czy wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i dodatkowe dokumenty? Proszę również o podanie przybliżonych kosztów uzyskania licencji międzynarodowej.

W WORD-ach będzie luźniej

Nie tylko dlatego, że skończył się tłum chętnych na prawo jazdy według starych zasad. Tradycyjne WORD-y zostaną też odciążone przez mikroWORD-y.

W MOP-ach na A4 więcej miejsc postojowych dla ciężarówek 

Sześć miejsc obsługi podróżnych na autostradzie A4 w województwie opolskim i śląskim zostanie rozbudowanych. Dzięki przebudowie powstanie więcej stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych.

Umowa z zarządzającym transportem musi spełniać określone warunki

Pytanie: Prowadzę transport drogowy rzeczy na terenie kraju i chcę poszerzyć działalność na obszar UE. Nie posiadam certyfikatu kompetencji zawodowych, więc chcę podpisać umowę z osobą, która go ma i prowadzi własną działalność o takim profilu. Czy wystarczające będzie zawarcie umowy pisemnej o świadczenie usług w zakresie nadzoru transportu i czasu pracy, czy też powinienem podpisać umowę o pracę? Wynagrodzenie byłoby wypłacanie na podstawie faktury VAT - czy mogę ją wystawić za rok z góry?

Umowa na świadczenie usług transportowych nie jest konieczna

Często kierowcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, dostają zlecenia od innych firm transportowych. Nie muszą z nimi zawierać umowy.

Syn właściciela firmy też musi mieć szkolenie

Syn przewoźnika może wykonywać przewozy tylko po spełnieniu odpowiednich warunków. Nawet wtedy, gdy jeździ sporadycznie.

Straż miejska straci część uprawnień

Stanie się tak, jeżeli wejdą w życie zmiany w ustawie o straży miejskiej oraz w ustawie prawo o ruchu drogowym. Projekt w tym zakresie, złożony przez Ruch Palikota, właśnie trafił do Sejmu.