ZNÓW MOŻE ZABRAKNĄĆ ZAŚWIADCZEŃ ADR

Kierowcy, którzy chcą zdobyć bądź odnowić uprawnienia do przewozu ADR, powinni się pospieszyć. Wszystko wskazuje na to, że niebawem kart może zabraknąć.Od 1 stycznia 2013 r. zaświadczenia ADR, zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, są wydawane w formie plastikowej karty. Ma to utrudniać fałszowanie tych dokumentów.

VAT OD USŁUG TRANSPORTOWYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH

W przypadku usług spedycyjnych i transportowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania faktury, najpóźniej 7 dni po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru. Taki wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości.

SAM FAKT NIEOPŁACENIA PRZEJAZDU PRZESĄDZA O KARZE

Okoliczności braku opłaty nie mają znaczenia. Jeżeli np. kierowca nie został powiadomiony o braku środków na koncie lub viaBOX nie działał prawidłowo, to i tak nie uniknie kary. Tak orzekł WSA w Warszawie.

OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZYWYMI MANDATAMI ITD

Ostrzegamy: do kierowców mogą przychodzić fałszywe mandaty z logo Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy.

OPŁATY ZA INSTALOWANIE GAZU W POJAZDACH SIĘ NIE ZMIENIĄ

Wskazują na to przepisy dwóch rozporządzeń w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji gazowych w pojazdach i związanych z tym opłat. Nowe przepisy skierowane są głównie do instalatorów i zakładów montujących gaz w autach.

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE HOMOLOGACJI POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI JUŻ SĄ

Nowelizacja nie wpłynie na ceny części produkowanych w Polsce. Natomiast producenci będą karani za wprowadzenie do obrotu pojazdu lub jego części bez odpowiedniego świadectwa homologacji.

KILKUKROTNE UKARANIE ZA BRAK OPŁATY DROGOWEJ BYWA ZGODNE Z PRAWEM

Nałożenie więcej niż jednej kary wynoszącej 3.000 zł za przejazd tym samym odcinkiem drogi krajowej bez uiszczenia opłaty jest zasadne w dwóch przypadkach.

KARY ZA OPŁATY DROGOWE SĄ NIESPRAWIEDLIWE

Warszawski sąd uznał, że przepisy, na podstawie których nakładane są kary za e-myto, mogą być sprzeczne z Konstytucją i zwrócił się o wyjaśnienie tej wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego.

KARA ZOSTANIE NAŁOŻONA NIE TYLKO ZA BIEŻĄCE NARUSZENIA

Podczas kontroli na drodze inspekcja ma prawo zebrać dowody dotyczące innych przejazdów niż ten w chwili zatrzymania. Jeśli kierowca nie podpisze zeznań, nie oznacza to, nie mają już mocy dowodowej.